A TRACE-KEI partnerségünk első közös tréning programját június 28-29-én tartotta Olaszországban, Bari városában, ahol 7 klaszterből, közel 20 klasztermenedzser és munkatársa vett részt. A képzés célja, hogy a TRACE-KEI klasztermenedzsereknek információt és ismereteket biztosítson az iparági elemzés, a piaci szegmentáció és az értéklánc-elemzés területén. A partnerség megismerhette e témák elméleti alapjait és az alkalmazási lehetőségeket a legáltalánosabb eszközökön keresztül.

A képzés első napján trénerünk, Körmendy Gál (Innovatív Klaszterek Magyarországi Szövetsége, elnök) bemutatta a projektpartnereknek a PDCA (Plan-Do-Check-Act) zártkörű általános fejlesztési koncepcióit a klaszterek és a klasztermenedzsment szervezetek folyamatos fejlesztése érdekében. Az iparági elemzés fő célkitűzéseit a Porter 5 erő és az Eco-szisztéma megközelítést alapján ismertették, majd megvitattuk, illetve egy csoportos gyakorlatban meg is erősítettük a megszerzett tudást. A TRACE-KEI partnereket három ágazat szerint osztották csoportokba: az Agrofood, IKT és energia-hatékonyság. Ez a megközelítés a gyakorlatban is segítette a nemzeti / regionális iparági különbségek és hasonlóságok azonosítását. A képzés második ülésszakán a partnerek a piaci előrejelzések módszereit és eszközeit ismerhették meg mind a klaszter, mind a tagvállalatok szintjén.

A második napot az értéklánc-elemzésnek  szenteltük mind a klasztermenedzsment szervezet, mind a klaszter szintjén.
A résztvevők három ágazati csoportba csoportosultak, feladatuk egy példán keresztül bemutatni egy ideális értéklánc szerinti klaszter-együttműködést.
A csoportokban a résztvevőknek együtt kellett működniük a különböző iparági értékláncok létrehozása érdekében.
A közös képzés segítette a résztvevőket az értékláncok mentén szervezett klaszterfejlesztés alapismereteinek megszerzésében és az értéklánc meghatározásában a klaszter és az ipar szintjén is.

https://www.clustercollaboration.eu/eu-initiatives/cluster-excellence/trace-kei-trans-national-collaboration