Több, mint 40 ország több, mint 200 városában zajlanak február első hetében a Startup Europe Week - SEW rendezvényei, amihez Székesfehérvár is csatlakozott. A fehérvári előadások szerdán délelőtt zajlottak az Albacomp Innovációs Centrumban, ahol többek között Mészáros Attila alpolgármester tartott prezentációt.

Az Európai Bizottság kezdeményezésére életre hívott Startup Europe Week, a regionális egyediségekre és helyi sajátosságokra építve, a különböző párbeszédeket biztosítva és teret adva a vállalkozást segítő lehetőségek megismerésére, támogatja az európai vállalkozások létrejöttét.
Ehhez az ingyenesen látogatható február 1-5-e között zajló rendezvénysorozathoz csatlakozott Székesfehérvár is. A helyi szervező - az Innoskart IKT Klaszter - az Albacomp Innovációs Centrumot találta legalkalmasabb helyszínnek ahhoz, hogy a vállalkozások és az őket támogató szervezetek illetve szolgáltatók közötti eszmecserék színteréül szolgáljon.  

A rendezvényen elsőként Mészáros Attila alpolgármester tartotta meg előadását, „A város a vállalkozásokért – programok és szolgáltatások vállalkozások támogatására” címmel. Prezentációjában alapcélként tűzte ki az ezeréves Székesfehérvár társadalmi-gazdasági-környezeti életképességének fenntartását, a vonzó, egymást erősítő gazdasági és lakossági letelepedési célterületként való megerősítését. Míg gazdasági átfogó célként Székesfehérvár európai szinten is számon tartott gazdasági erőcentrummátörténő fejlesztését jelölte meg. Majd az ezek megvalósulásához vezető elérési utakról beszélt, amelyeket az önkormányzat is támogat.
Így a fejlesztés-transzfer központi szerep megerősítéséről, a versenyképes tudás- és alkalmazkodó munkaerő-kínálat elérhetőségéről, az alkalmazott kutatások és vállalati innováció ösztönzéséről, a stabil helyi vállalkozásokról és a megerősödő műszaki felsőoktatásról.

Kitért a Székesfehérváron évek óta folyamatosan növekvő iparűzési adóbevételekre, illetve a munkaerő-piaci adatokra. Ennek során kiemelte, hogy városunkban a foglalkoztatás szintje magasabb az országos átlagnál (45%). Majd kitért arra, hogy a megyeszékhely jelentős foglalkoztatási vonzóereje a térségi tartalékokat kimerítette, és ezért a gazdaság szereplőivel új megoldásokkal szükséges segíteni a korlátok átlépését. Ennek egyik megoldásaként emelte ki a duális képzést, ami Székesfehérváron jól működik az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán. Rátért a megújuló műszaki, gazdasági felsőoktatásra, és beszámolt a Budapesti Corvinus Egyetemmel nemrég megindult együttműködésről is. Majd tájékoztatást adott a Polgármesteri Hivatal Adóirodájában, valamint a Vállalkozásigazgatási Irodában vállalkozások számára bevezetett újításokról. 

Előadása végén egy körforgalomhoz hasonlította azt a rendszert, amit az önkormányzat igyekszik kialakítani e téren a városban. Mint mondta, míg a vállalatok a duális képzéseken keresztül egyfajta támogatást fektetnek a hallgatóba, addig a hallgató az egyetemen és az adott cégnél komoly tudásra tesz szert, és a vállalkozások termeléséhez hozzáadott érték így nagyobb lesz. Ez a városnak magasabb iparűzési adót jelent, amit az önkormányzat ebbe a rendszerbe vissza tud forgatni. Ehhez a körforgáshoz adott értéket köszönte meg a jelenlévő cégek képviselőinek, majd a város vezetése nevében biztosította őket támogatásukról.    

A további prezentációk során szó esett magáról a rendezvénynek helyet biztosító központról, kutatásfejlesztésekről, innovációs tervekről, üzletfejlesztési lehetőségekről, valamint különböző vállalkozást-támogató szolgáltatásokról, cégeket segítő piacszerzési lehetőségekről. A jelenlévők többek között betekintést nyerhettek egy olyan újfajta üzleti partnerkeresést segítő adatbázisba is, amit a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara munkatársai működtetnek az Enterprise Europe Network vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó hálózatán keresztül.