Az INNOSKART IKT Klaszter jelenleg 65 tag, elsősorban kkv-k illetve egyetemek hálózata. Azzal a céllal jött létre a közép-dunántúli régióban 2006-ban, hogy főleg az informatikai területen működő kis- és középvállalkozások innovatív, magas hozzáadott értéket képviselő és exportorientált tevékenységét ösztönözze. Cél volt ezen kívül az is, hogy az együttműködések erősítésével a vállalatok, kutatóhelyek, egyetemek és a hídképző szervezetek, önkormányzatok, valamint külpiaci megjelenést támogató szervezetek közötti partnerséget fejlessze.

Napjainkra a klaszter vezetésének stratégiai döntése értelmében a klaszterfejlesztés és a tagfelvétel meghatározó szempontja már nem elsősorban az IKT-orientált bővülés. Célunk az iparágak közötti együttműködések ösztönzése, azaz más kapcsolódó iparágak vállalkozásainak bevonása is.

 

Küldetésünk

Az akkreditál innovációs klaszter címmel rendelkező INNOSKART IKT Klaszter aktív szereplője a hazai- és nemzetközi klaszterek közti együttműködéseknek, mellyel tagjai számára magas hozzáadott értéket képviselő, innovációs együttműködéseket kíván létrehozni.

 

A klaszter stratégiai céljai 2012-2016 időszakra

Általános stratégiai célok:

 • Magas hozzáadott értéket képviselő innovációs termékfejlesztési tevékenység szektorközi együttműködések ösztönzésével hazai és a nemzetközi piacokra
 • Közös értékesítési csatornák kialakítása a klasztertermékek hazai és nemzetközi piaci értékesítésére
 • Klasztermarketing eszközök hatékony alkalmazásával a belföldi- és nemzetközi klaszter értékesítések árbevételének növelése
   

Rövid távú célok:

 • Termékorientált innováció erősítése szektorközi együttműködések mentén
  • a tudományos kapcsolatok integrálásával
  • új tagok bevonásával új közös innovációs projektek mentén
  • jó megoldások feltárásával és adoptálásával (benchmarking)
  • hazai és nemzetközi klaszter együttműködések generálásával (interclustering)
 • Közös eszközbeszerzések
  • eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licencek
  • gyártási know-how beszerzések.
    
 • Proaktív klasztermarketing tevékenység hazai és nemzetközi szinten
  • Online marketing erősítése, weblapfejlesztés, blogolás, közösségi média
  • Közös prospektusok, reklámkampányok
  • Kiállításokon való közös részvétel
  • Nemzetközi kapcsolatépítés

 

Az Alapítóokirat letölthető innen.