A CEBBIS projekt, mely Közép-Európa iparág központú innovációját kívánja támogatni, a térség hét országának tizenegy szervezetével működik. A tagokat azon közös érdek vezeti, hogy mind a régiókban, mind nemzetközi szinten kereslet orientált megoldásokkal szolgálhassanak azon kis- és középvállalkozásoknak, melyek fogékonyak az innovatív fejlesztésekre, ez által megindítva a régiós szereplők közti technológia transzfert.

A CEBBIS projektről bővebb információt a szervezet hivatalos oldalára lépve kaphat.
Az INNOSKART CEBBIS projektjének negyedik munkacsomagon belüli szolgáltatásfejlesztésének tudatos tervezése érdekében az Innoskart klasztermenedzsment az elmúlt időszakban két workshopot is tartott, amelyen részt vettek a magyar projekt partnerek (KDRIÜ és NYDRFÜ) és külső szakértők, klasztertagok.
A CEBBIS projekt keretében célunk, hogy a matematikai hasonlóságelemzés módszerével meghatározzuk a vállalkozások innovációs fejlődési stratégiáját.
A hasonlóságelemzés keretében üzleti szimulátorok építését tervezzük, amelyek a konkurrencia objektumainak paraméterei mentén a jövőbeli helyzeteket/előrejelzéseket kutatják, és így ábrázolni tudják a rivális objektumok közötti összefüggést, végül létrejövő rendszereket szimulálnak.
A hasonlóságelemzés segítségével feltárhatjuk, hogy a vállalkozások gazdasági, K+F+I, TT és HR vonatkozású indikátorait milyen irányban és mértékben kell változtatni ahhoz, hogy elérjék a kitűzött eredményt. A vállalat bizonyos erősségeinek és gyengeségeinek a meghatározásával megadható az is, hogy a vállalatnak hol vannak fejlesztési szükségletei. Ebben az értelemben a hasonlóságelemzés segíti a stratégiai és operatív tervezési tevékenységet.
Ez a módszer rendkívül hasznos, hiszen fel tudja hívni a vállalat figyelmét bizonyos rejtett problémákra, figyelembe veszi a külső környezet hatásait, jövőképet vetít a cégek innovációs potenciáljának fejlesztésére.