A klaszter menedzsment szervezete:

Innoskart Vállalkozásfejlesztési Nonprofit Kft.
8000 Székesfehérvár, Móricz Zsigmond u. 14.
Adószám: 14507098-2-07
Számlaszám: Budapest Bank 10102952-65847700-01002006


 

 

 

Szaplonczay Orsolya
ügyvezető igazgató
Email: szaplonczay.orsolya(kukac)innoskart.hu
Mobil: +36 (20) 989-2298

Gazdasági agrármérnökként végeztem Gödöllőn, majd az ELTE-n jogi szakokleveles mérnökként. A klaszteren belüli pezsgés előmozdítása a legfőbb munkám. Angolul és franciául beszélek, hobbim a futás, kerékpár, kert.


Kállai Szilvia
projekt asszisztens
Email: kallai.szilvia(kukac)innoskart.hu
Mobil: +36 (20) 380-9989

Szirmai Nóra
kommunikációs asszisztens
Email: szirmai.nora(kukac)innoskart.hu
Mobil: +36 (20) 380-9989

 

 

Térkép


Nagyobb térképre váltás

Az INNOSKART IKT Klaszter jelenleg 80 tag, elsősorban kkv-k illetve egyetemek hálózata. Azzal a céllal jött létre a közép-dunántúli régióban 2006-ban, hogy főleg az informatikai területen működő kis- és középvállalkozások innovatív, magas hozzáadott értéket képviselő és exportorientált tevékenységét ösztönözze. Cél volt ezen kívül az is, hogy az együttműködések erősítésével a vállalatok, kutatóhelyek, egyetemek és a hídképző szervezetek, önkormányzatok, valamint külpiaci megjelenést támogató szervezetek közötti partnerséget fejlessze.

Napjainkra a klaszter vezetésének stratégiai döntése értelmében a klaszterfejlesztés és a tagfelvétel meghatározó szempontja már nem elsősorban az IKT-orientált bővülés. Célunk az iparágak közötti együttműködések ösztönzése, azaz más kapcsolódó iparágak vállalkozásainak bevonása is.

Küldetésünk

Az akkreditál innovációs klaszter címmel rendelkező INNOSKART IKT Klaszter aktív szereplője a hazai- és nemzetközi klaszterek közti együttműködéseknek, mellyel tagjai számára magas hozzáadott értéket képviselő, innovációs együttműködéseket kíván létrehozni.

A klaszter stratégiai céljai 2017-2019 időszakra

Általános stratégiai célok:

 • Magas hozzáadott értéket képviselő innovációs termékfejlesztési tevékenység szektorközi együttműködések ösztönzésével hazai és a nemzetközi piacokra
 • Közös értékesítési csatornák kialakítása a klasztertermékek hazai és nemzetközi piaci értékesítésére
 • Tudásteremtés és megosztás - A piac által meghatározott szakterülethez kapcsolódva innovációs együttműködések (projektek) megvalósítása az állami-, vállalkozói és nonprofit szektor bevonásával.
 • Klasztermarketing eszközök hatékony alkalmazásával a belföldi- és nemzetközi klaszter értékesítések árbevételének növelése

Rövid távú célok:

 • Termékorientált innováció erősítése szektorközi együttműködések mentén
  • a tudományos kapcsolatok integrálásával
  • új tagok bevonásával új közös innovációs projektek mentén
  • jó megoldások feltárásával és adoptálásával (benchmarking)
  • hazai és nemzetközi klaszter együttműködések generálásával (interclustering)
 • Közös eszközbeszerzések
  • eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licencek
  • gyártási know-how beszerzések.
    
 • Proaktív klasztermarketing tevékenység hazai és nemzetközi szinten
  • Online marketing erősítése, weblapfejlesztés, blogolás, közösségi média
  • Közös prospektusok, reklámkampányok
  • Kiállításokon való közös részvétel
  • Nemzetközi kapcsolatépítés

Az Alapítóokirat letölthető innen.

Működésünk

Klaszter Irányító Bizottság

A klaszter ügyvezető szerve, stratégiai irányító testülete, a tagok által kijelölt Klaszter Irányító Bizottság (rövidítve KIB). A bizottság a tagok által megválasztott 3 fős testület, melyben a tisztségviselőinek mandátuma maximum 5 éves időtartamra terjed.

Klasztermenedzsment szervezet

INNOSKART Vállalkozásfejlesztési Nonprofit Kft.

Az INNOSKART IKT klaszter operatív irányító, lebonyolító testülete. A Klasztermenedzsment  feladatait az INNOSKART Vállalkozásfejlesztési Nonprofit Kft. a KIB-el együtt látja el. Feladatkörébe tartozik a klaszter működésével kapcsolatos operatív és adminisztratív feladatok elvégzése.
A Klasztermenedzsment a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak, és a Klaszter által képviselt stratégia figyelembe vételével végzi tevékenységét, gyakorolja mindazon jogokat, ellátja mindazon feladatokat, melyek a hatáskörébe tartoznak.

Klasztermenedzsment szervezet hatásköre:

 • Az INNOSKART klasztertagok operatív céljainak kijelölése, a klaszter regionális együttműködési politikájának kidolgozása
 • A közösségi együttműködéshez rendelkezésre álló források felhasználási céljainak összehangolása
 • Szükség szerint állásfoglalás a klaszter támogatásával készítendő tagi pályázatokhoz
 • Az új tagok belépésének visszaigazolása, együttműködő tagok adatbázisának kezelése, beleértve az INNOSKART archívumát.

Tevékenységeink

 • Szoftver gyártás, kapcsolódó kereskedelem, alkalmazásba vitel és üzemeltetés
 • Hardver gyártás, kapcsolódó kereskedelem, alkalmazásba vitel és üzemeltetés
 • Informatikai célokat (is) szolgáltató infrastruktúra előállítása, telepítése, alkalmazásba vitele és üzemeltetése
 • Informatikához bármilyen módon kapcsolódó egyéb gazdálkodási, kereskedelmi tevékenység

Rubin Zrt.

Unicomp Kft.

Seacon Europe Kft.

Magyarmet Bt.

 • Innovációs Nagydíj – különdíjazott (2012)
 • Év vállalkozója díj, Győri Imre ügyvezető igazgató részére, Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (2012)      
 • Kimagasló tevékenység elismeréseképpen díszoklevél, Győri Imre ügyvezető igazgató részére, Bicskei Torna Club 100 évfordulója (2012)
 • MÖSZ Életműdíj, Győri Imre részére (2011)
 • Knorr-Bremse – Az év beszállítója díj (2010)
 • Az év vállalkozója díj (2010)
 • MÖSZ díj (2007 és 1999)
 • Industria MÉNEX-METEX különdíj (1998)
 • Állami díj (1986)
 

Klaszter a Kiválóságért a Közép-dunántúli Régióban

Kedvezményezett megnevezése:  INNOSKART Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
A szerződés száma:    REG_KD-09-3-2009-0010
A projekt azonosítója:   REG_KD_KOMP_09-EFQMITK2
A projekt címe: Klaszter a Kiválóságért a Közép-dunántúli Régióban
A projekt megvalósulásának helye: 8000. Székesfehérvár, Móricz Zs. u. 14.
A projekt kezdése: 2012. 02. 01.
A projekt befejezése:       2014. 07. 31.
A projekt II munkaszakaszának kezdete: 2013. 02. 01.
A projekt II szakaszának befejezése: 2013. 10. 31.
Beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, telefonszáma: Pintér Zsuzsanna +36 20 9885351


 

A klasztermenedzsment szervezet kompetenciafejlesztésére új innovációs menedzser munkakör került kialakításra, a feladatot Török Csaba látja el.
Egyik fő feladata az on-line platform fejlesztése, mely egy klaszteren belüli tudásmenedzsment eszköz, működése és fejlesztése folyamatos.

A projekt keretében az INNOSKART klasztermenedzsment szervezet tagja lett:

 • az Informatikai Vállalkozások Szövetségének,
 • az EFQM Kiválóság Szövetségnek és
 • a Nők a Tudományban Egyesületnek, továbbá
 • a TCI nemzetközi klaszter hálózatnak

Megszerezte:

 • az EFQM Committed 2 Excellence- és
 • az európai Bronze Label klaszter minősítést

A munkatársak továbbképzése folyamatos:

 • Az EFQM képzés innováció menedzsment és tudásmenedzsment tartalommal kiegészítve megvalósult.
 • Az Innováció menedzsment képzés a Creative Trainer EU projekt kapcsán kifejlesztett, szabadon felhasználható on-line tananyag alkalmazásával megvalósult.
 • A tervezett klasztermenedzser képzés két részben valósult meg a következők szerint:
 • a ClusterCord CE projekt keretében kifejlesztett on-line klasztermenedzser képzési program alkalmazásával költségek nélkül; a klasztermenedzser részvételével;
 • a Kulcs a Copyrighthoz – infokommunikáció – szellemitulajdon-védelem (innovációhoz kapcsolódó jogi ismeretek) című képzés keretében az innovációs menedzser részvételével (az elhangzott előadások hanganyagát és a powerpoint prezentációkat az on-line platformon megosztottuk a munkatársakkal és a tagvállalatokkal).
 • A képzések során megvalósult kompetenciafejlesztéssel a klasztermenedzsment szolgáltatásai vonatkozásában valós hozzáadott értéket közvetít.


Folyamatosan veszünk részt szakmai rendezvényeken:

1.    FP7 Proposal Day Varsó
2.    IVSZ MENTA szakmai konferencia Eger
3.    MAG Klasztermenedzserek Klubja (rendszeres program)
4.    ITREND szakmai rendezvény Miskolc
5.    TCI konferencia, Dánia (Szeptember 3-6)
6.    Open Days, Bruxelles (Október 7-10)

A klasztermenedzser és az innovációs menedzser közreműködésével folyamatos a klaszteren belüli tanácsadói szolgáltatásunk:

 • az EFQM tanácsadást elsősorban az Innovációs menedzsment keretrendszer és az ECEI Clustermanagement keretrendszer alapján végezzük más klaszterek számára, elsősorban a Klaszterfejlesztési Iroda által szervezett szakmai programokhoz kapcsolódóan;
 • az innovációs management szolgáltatás alapját a megszerzett IMPROVE Guide minősítésünknek megfelelően a nemzetközi innovációs benchmarking rendszer alkalmazásával végezzük.


Benchmarking rendezvények szervezése folyamatos:

 • A ClusterCoop CE nemzetközi klaszterfejlesztési projekt -  tudásmenedzsment stratégiai rendszertervet részleteiben megismertük szakmai programokon keresztül.
 • Az Ablakszerker Kft.-nél szervezett gyárlátogatással egybekötött workshopon a vállalkozás a Magyar Termék Nagydíjhoz kapcsolódó szakmai tapasztalatát osztotta meg.
 • Az UNICOMP Kft., mint szakértő bevonásával szakmai benchmarking programot valósítottunk meg a klasztermenedzsment munkatársai számára. A workshop célja az volt, hogy a munkatársak megismerjék a vezeték nélküli szenzor technológia (WSN) fejlesztési és alkalmazási lehetőségeit mintaprojekteken keresztül.
Cégnév Meghatározó tevékenység Képviselő Weblap
Ablakszerker Kft. műanyag nyílászárók gyártása Papp Gábor www.ablakszerker.hu
ATEKNEA Solutions Hungary Kft. kutatás-fejlesztés Zoltai Miklós www.mfkk.hu
B&O Kft. ipari automatizálás Óvári Attila, Borsos Balázs www.boengineering.hu
B2P Kft sw fejleszés Lang Vera www.b2p.hu
Bakonysoft Kft MS alapú sw fejlesztés Csapó Zoltán www.bakonysoft.hu
Belting Kft elektronikus iroda, Java Uher Árpád www.belting.hu
Beta Kutató Intézet Nonprofit Kft. agrotechnikai fejlesztések Potyondi László www.betacenter.hu
CPS Company Kft. csomagolóanyag-gyártás Kobela István www.cps-company.hu
Digital Recognition System Kft. sw- és hw-fejlesztés Pomozi István www.digital-recognition.com
Drem Kft. biztonságtechnika Pomozi István www.drem.hu
Dunaújvárosi főiskola kutatás dr. Bognár László www.duf.hu
e-Base karbantartás menedzsment, adat és rendszer integráció Bene Béla www.e-base.hu
Egrokorr Kft. festékgyártás Egry Csaba www.egrokorr.hu
Elsner Kft. fröccsöntő szerszámok gyártása Elsner Edvin www.elsner.hu
Fejér Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság  szakértői tevékenység Dr Pálmai Ottó  
Forrás-Trend Kft. szakmai, tudományos, műszaki tev. Dr. Horváth Viktor www.forrastrend.hu
Innohow Kft. innováció menedzsment Rosta Róbert www.innohow.hu
Innospin Kft. innováció Berkovich Kft. www.innoskart.eu/hu/klaszter-spin-off
Innovative Concept Kft. kutatás-fejlesztés , szoftver és hardver megoldások, IT infrastruktúra fejlesztés Majnár Levente www.iconcept.hu
Ivanics Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gépkocsi- és motoértékesítés és -szervizelés Ivanics Lajos www.ivanics.hu
Kreatív Szövegíró Kft. Web szövegírás Langmár Zsuzsanna www.szovegirasblog.hu
Kovax'95 Kft Sw fejleszés Kováts Gergely www.kovax.hu
Macrotel Kft. vállalati informatika Pichner Péter www.macrotel.hu
Magyarmet Finomöntöde Kft. finomöntöde Győri Imre www.magyarmet.hu
MK-Innovation Kft. marketing szolgáltatás Bieber Mónika  
Mobilport Kft. telekommunikációs termék kiskereskedelme Havasi Zoltán www.click4skill.hu
Mortoff Kft üzleti és informatikai tanácsadási szolgáltatásokat Beke Zoltán www.mortoff.hu
Nivo-Vas Kft. medencefedés Csizmadiáné Tóth Renáta www.nivovas.hu
Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar kutatás Dr. Mélykúti Gábor www.geo.info.hu
Óbudai Egyetem ROIK kutatás Györök György www.arek.uni-obuda.hu
Progen Kft. üzleti szoftverfejlesztés Komáromi Sándor www.progen.hu
Revosense Kft. integrált hardver és szoftver rendszerek fejlesztése Majnár Levente www.revosense.hu
RIS Kft.  nagyvállalati IT management Léber Zoltán www.ris.hu
Rubin Informatika Zrt. szoftverfejlesztés, hardvergyártás Parádi Csaba www.rubin.hu
Seacon Europe Kft. IT és adatbiztonság, vagyonvédelem, flotta menedzsment,  Berkovich Gábor www.seacon.hu
smARTSOL Engineering Kft. CNC forgácsolás, alkatrész gyártás Makai Miklós www.smartsol.hu
Stiefel Eurocart Kft. kiadói tevékenység Herczog Gábor www.stiefel.hu
Storno Soft Bt. sw-fejlesztés Rózsavölgyi Attila

www.stornosoft.hu

Studimax Bt. marketing szolgáltatás Fülöp Zsolt www.studimax.hu
Timbrook Consulting Kft. rendszerfejlesztés, tanácsadás Lukács István www.timbrook.hu
Unicomp Kft hálózat építés Dóra Levente www.unicomp.hu

 

Klaszter Irányító Bizottság

A klaszter ügyvezető szerve, stratégiai irányító testülete, a tagok által kijelölt Klaszter Irányító Bizottság (rövidítve KIB). A bizottság a tagok által megválasztott 3 fős testület, melyben a tisztségviselőinek mandátuma maximum 5 éves időtartamra terjed.

Klasztermenedzsment szervezet

INNOSKART Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

Az INNOSKART IKT klaszter operatív irányító, lebonyolító testülete. A Klasztermenedzsment  feladatait az INNOSKART Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. a KIB-el együtt látja el. Feladatkörébe tartozik a klaszter működésével kapcsolatos operatív és adminisztratív feladatok elvégzése.
A Klasztermenedzsment a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak, és a Klaszter által képviselt stratégia figyelembe vételével végzi tevékenységét, gyakorolja mindazon jogokat, ellátja mindazon feladatokat, melyek a hatáskörébe tartoznak.

Klasztermenedzsment szervezet hatásköre:

 • Az INNOSKART klasztertagok operatív céljainak kijelölése, a klaszter regionális együttműködési politikájának kidolgozása
 • A közösségi együttműködéshez rendelkezésre álló források felhasználási céljainak összehangolása
 • Szükség szerint állásfoglalás a klaszter támogatásával készítendő tagi pályázatokhoz
 • Az új tagok belépésének visszaigazolása, együttműködő tagok adatbázisának kezelése, beleértve az INNOSKART archívumát.
 • Szoftver gyártás, kapcsolódó kereskedelem, alkalmazásba vitel és üzemeltetés
 • Hardver gyártás, kapcsolódó kereskedelem, alkalmazásba vitel és üzemeltetés
 • Informatikai célokat (is) szolgáltató infrastruktúra előállítása, telepítése, alkalmazásba vitele és üzemeltetése
 • Informatikához bármilyen módon kapcsolódó egyéb gazdálkodási, kereskedelmi tevékenység
 • az innovációt, a hozzáadott érték növekedését és az exportot elősegítő klaszter szolgáltatásokon keresztül,
 • a klaszter vállalkozások tevékenységéhez szükséges szakemberek képzésével,
 • közös fejlesztéshez, termeléshez vagy egyéb közös tevékenységhez szükséges eszközök beszerzésével,
 • a versenyképesség növelését célzó közös bérelt vagy épített kutatási infrastruktúra fejlesztésével képessé tegye a klasztervállalkozásokat önállóan, vagy projektcégekbe tömörülve a visszatérítendő finanszírozási források igénybevételére (mikrofinanszírozás és kockázati tőkebefektetés). Ezáltal a fejlesztési időszak végére az INNOSKART nemzetközileg is versenyképes klaszterré váljon.

Szolgáltatásaink

 • Hálózati partnerség megerősítése, kiterjesztése nemzeti és nemzetközi szinten
 • Hazai- és nemzetközi klaszter együttműködések ösztönzése
 • Klasztertagok szakmai kompetenciájának, termékeinek közvetítése
 • Hazai- és nemzetközi rendezvényeken, kiállításokon való közös részvétel, tanulmányutak szervezése, a klaszter képviselete szakmai fórumokon

Termék- és technológiafejlesztés

 • Hazai és nemzetközi benchmarking tevékenység, jó megoldások felkutatása és alkalmazása
 • Projektgenerálás, közös K+F+I tevékenység, munkacsoportokban
 • Közös beruházások ösztönzése, kidolgozásában való aktív részvétel
 • IMPROVE Nemzetközi Innováció Menedzsment tanácsadás
 • Közös piaci fellépés erősítésére marketing-, piacelemző- és piackutató tevékenység
 • On-line klaszter megjelenés, klasztermarketing

Pályázati tanácsadás

 • Pályázati lehetőségek, közbeszerzések figyelése
 • Pályázatírás és teljes körű pályázatmenedzsment

Szabadidős klaszter programok szervezése

 • sport programok
 • kulturális programok
 • a Vigyázó kéz Gyermekvédelmi Egyesület esélyegyenlőségi programjaiban való proaktív részvétel